Categories
Bộ tam đa Phúc-Lộc-Thọ

Bộ tam đa phúc – lộc – thọ

Một trong những bộ tranh thờ và được trí tuệ dân gian lưu giữ phổ biến nhất là bộ tranh Tam Đa, tức bộ Phúc, Lộc, Thọ. Tam Đa và Ngũ Phúc là hai công thức quy kết ngắn gọn quan niệm bình dân về ước vọng hạnh phúc đời này. Ngũ Phúc (năm điều […]