Categories
Bài viết phong thuỷ

Bàn về năng lượng trong phong thuỷ P2

3. Chuông gió: Chuông gió trong phong thủy là vật dẫn vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng năng lượng bằng cách : hoãn hòa, phân tán, thu hút. Tốt nhất là sử dụng loại chuông gió hình trụ tròn kim loại treo trên không, bởi đồ thuộc kim tạo sự dễ dàng cho năng […]