Categories
Nội thất phong thuỷ

Phong Thủy tủ quần áo

Ít người biết rằng tủ quần áo cũng ảnh hưởng đến đời sống của chính gia đình mình… Quần áo để vào trong, đóng cửa tủ, xong, và thế là bề ngoài chúng vẫn gọn gàng dù bên trong chúng có bừa bộn đến đâu. Điều này không đúng. Đặc biệt với những yếu tố […]