Categories
Bài viết phong thuỷ

Tại sao vận mệnh con người khác nhau?

Đó là sự khác nhau cả về tiên thiên lẫn hậu thiên, những biến số dưới đây cho thấy, vận mệnh tuyệt đối không thể giống nhau được, người có biến số ít thì mức độ chênh lệnh với người khác sẽ ít hơn và ngược lại. 1. Cầm tinh khác nhau (sinh khác năm) […]