Categories
Tin phong thuỷ

Đá cũng biết thở và đi

Đá không phải là vật vô tri, lúc nào cũng trơ gan cùng tuế nguyệt mà nó có thể thở, chuyển động và ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe và số mệnh của con người, các nhà địa chất học Pháp tuyên bố. Arnold Rheshar và Pierre Escollet, từ lâu đã nghiên cứu nhiều […]