Categories
Bài viết phong thuỷ

PHONG THỦY NĂM TÂN MÃO 2011

Năm Tân Mão 2011 Thuộc năm Thuận Hoá: Thủy Vận; Kim khí Khí sinh Vận; Khí thịnh, Vận suy Đại Vận cả năm Tân Mão: Thủy Vận — Đại Khí: “Táo Kim” Tư Thiên Khí hậu năm Tân Mão ( 2011) sẽ biến thiên chủ yếu theo Táo Kim : Đầu năm nhiều mưa nhưng […]