Categories
Bài viết phong thuỷ

Tinh thần – sức mạnh của bùa chú

Nhiều dân tộc có bùa chú. Nói chung, bùa chú là dấu hiệu đặc biệt được con người sử dụng cho một mục đích cụ thể cho bản thân hay cho đối tượng có liên hệ với mình.Thực tế, trong sinh hoạt hàng ngày của nhiều dân tộc trên thế giới, kể cả các dân […]