Categories
Bài viết phong thuỷ

Bàn về năng lượng trong phong thuỷ P1

Chúng ta nguyên cứu phong thuỷ, tiến hành thiết kế bố cục phong thuỷ với chỉ 1 mục đích duy nhất là biến năng lượng trở nên mạnh hơn, ảnh hưởng tích cực hơn đồng thời cũng hạn chế những điều đáng tiếc về không gian. Bất cứ môi trường nào cũng có ảnh hưởng […]