Categories
Đá phong thủy

Đá Opal (Opan)

Đá opal có các màu của những loại đá quý khác gộp lại. Nên có hiệu ứng lóe màu sặc sỡ, nó được tạo ra do nhiễu xạ bên trong đá: các cầu thể li ti nằm trong đá làm tách ánh sáng thành các màu phổ tán sắc ngời sáng, giống hệt hiện tượng […]