Categories
Đá phong thủy

Đá Granat( Đá Thạch Lựu)

Granat hay đá thạch lựu, là một nhóm khoáng vật silicat. Tên gọi bắt nguồn từ tiếng La tinh Granatus – có nghĩa là “hạt, hột”, có thể để chỉ tới quả thạch lựu (Punica granatum) vì các tinh thể của một số loại granat có hình dáng, kích thước, màu sắc tương tự như […]