Categories
Đĩa Thất Tinh

Thất tinh trận công dụng và cách bày trí

CÔNG DỤNG CỦA THẤT TINH TRẬN (Dịch từ “Thạch Anh Thiên Nhiên “của Hồ Bất Quy – Hongkong) HẮC TINH TRẬN TRỪ TÀ KHỬ MA Nếu muốn trừ khử ma quái tà yêu trong nhà, năng lượng hắc ám, cầu gia đình bình an, đặc biệt là nơi bố trí phật đường, nơi thanh tịnh […]