Categories
Bài viết phong thuỷ

Tại sao vận mệnh con người khác nhau?

Đó là sự khác nhau cả về tiên thiên lẫn hậu thiên, những biến số dưới đây cho thấy, vận mệnh tuyệt đối không thể giống nhau được, người có biến số ít thì mức độ chênh lệnh với người khác sẽ ít hơn và ngược lại.

1. Cầm tinh khác nhau (sinh khác năm)
2. Họ tên khác nhau.
3. Địa điểm sinh khác nhau (Hà Nội khác vĩ tuyến với Hải Phòng, hay Bắc Kinh. Cùng 1 thời khắc sinh, nhưng bát tự sẽ khác).
4. Hoàn cảnh sinh ra khác nhau, sinh ra vào khu vực lạnh hoặc nóng.
5. Cha mẹ khác nhau.
6. Cầm tinh của cha mẹ khác nhau (Cầm tinh của thành viên trong gia đình có ảnh hưởng đến nhau).
7. Anh em khác nhau (Khác về cầm tinh, giới tính,…).
8. Môi trường giáo dục, và trường học khác nhau.
9. Thầy giáo khác nhau (Cầm tinh khác nhau), phương pháp dạy cũng khác.
10. Bạn đời khác nhau (Cầm tinh khác).
11. Hiện tượng thiên nhiên trong thời gian sinh ra khác nhau, có khi gặp lũ lụt hoặc động đất… sự cảm ứng của trời và người khác nhau.
12. Khác nhau về giám đốc công ty (Cầm tinh, họ tên,… sẽ có ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình).
13. Con cái khác (Cầm tinh, học tên khác, người con có ảnh hưởng đến vận khí của bản thân mình).
14. Tên và cầm tinh của nhân viên và người cấp dưới khác, điều này sẽ có ảnh hưởng đến vận khí của bản thân.
15. Bất đồng với tên đang dùng của thời đại và cố nhân, không gian và thời gian khác nhau, hiệu quả sử dụng cũng khác nhau.
16. Gia cảnh sinh ra khác nhau, gia đình giàu, nghèo khác nhau, mức độ hưởng thụ khác nhau.
17. Phong thủy âm dương khác nhau.
18. Việc tu dưỡng và tích đức khác nhau.

theo thaylinh.com

By daquiphongthuy

daquiphongthuy chuyên về các bài viết phong thuỷ như ứng dụng phong thuỷ, nội thất phong thuỷ, ý nghĩa vật phẩm phong thuỷ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.