Categories
Bài viết phong thuỷ

Phật bản mệnh cho 12 con giáp theo quan niệm Mật Tông

Thông qua thiên can, địa chi, thập nhị nhân duyên, ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), Mật tông Tây Tạng đã chỉ ra 8 vị Bồ tát luôn đi theo phù hộ cho tất cả người cầm tinh khác nhau trong 12 con giáp.

Nếu muốn cầu bình an, may mắn, hạnh phúc, bạn nên đeo vòng hoặc dây có hình tượng phật sẽ phù hộ cho con giáp của mình.
– Người sinh năm Tý sẽ được phù hộ bởi Quan âm nghìn tay (Buddha With Thousand Hands)vị thần tượng trưng cho sự nhân ái, từ bi.

http://thegioidaquy.net/phong-thuy/Day-chuyen-mat-Phat-nghin-tay-da-cam-thach-trang-770.html

http://thegioidaquy.net/phong-thuy/Mat-Phat-Nghin-Tay-da-chacedol.-1184.html
– Người sinh năm Sửu sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Hư Không Tạng Bồ tát (còn được gọi là Khố tàng Kim Cương)vị thần tượng trưng cho sự thành thực và giàu có.
– Người sinh năm Dần sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Hư Không Tạng Bồ tát (còn được gọi là Khố tàng Kim Cương)vị thần tượng trưng cho sự thành thực và giàu có.
– Người sinh năm Mão sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Văn Thù Bồ tát (Manjusri)tượng trưng cho trí tuệ lớn.

http://thegioidaquy.net/phong-thuy/Mat-Bo-Tat-Van-Thu-cuoi-su-tu-da-chacedol-416.html
– Người sinh năm Thìn sẽ nhận được sự phù hộ của Phổ Hiền Bồ tát (Samantabhadra)vị thần tượng trưng cho lễ nghi, sự độc độ và tự nguyện.

http://thegioidaquy.net/phong-thuy/Mat-Bo-Tat-Pho-Hien-cuoi-voi-da-chacedol-417.html
– Người sinh năm Tỵ sẽ nhận được sự phù hộ của Phổ Hiền Bồ tát (Samantabhadra) vị thần tượng trưng cho lễ nghi, sự độc độ và tự nguyện.
-Người sinh năm Ngọ sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Đại Thế chí Bồ tát (Mahõsthõmaprõpta)vị thần sẽ mang lại cho bạn ánh sáng của trí tuệ.
– Người sinh năm Mùi sẽ được phù hộ, độ trì bởi Như Lai đại nhật (Mahavairocana) vị thần tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ.
– Người sinh năm Thân sẽ được phù hộ, độ trì bởi Như Lai đại nhật (Mahavairocana)vị thần tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ.
– Người sinh năm Dậu lại sẽ được phù hộ, độ trì bởi Bất động tuân Bồ tát (Acalanatha)vị thần tượng trưng cho lý tính.
– Người sinh năm Tuất sẽ được phù hộ bởi Phật A di đà (amitayusa) – vị thần tượng trưng cho ánh sáng và sự trường thọ vô biên.
– Người sinh năm Hợi sẽ được phù hộ bởi Phật A di đà (amitayusa) – vị thần tượng trưng cho ánh sáng và sự trường thọ vô biên.

theo thaylinh.com

By daquiphongthuy

daquiphongthuy chuyên về các bài viết phong thuỷ như ứng dụng phong thuỷ, nội thất phong thuỷ, ý nghĩa vật phẩm phong thuỷ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.