Nguyên Tổng Bí thứ Lê Khả Phiêu chụp ảnh lưu niệm trước khối ngọc