thạch anh tím

doanh nhân thường đặt đá Thạch Anh Tím ở góc Tây Bắc để phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác, đem lại lợi nhuận mong muốn, đôi khi gặp may mắn bất ngờ.