thạch-anh-tím

Người Hy Lạp tin rằng thạch anh tím có thể chống lại sự say xỉn, trong khi lính Châu Âu thời trung cổ đeo thạch anh tím để được bảo vệ khi ra chiến trường.