Tổ đá thạch anh trắng

Đá thạch anh trắng là viên đá của vũ trụ, cung cấp nguồn năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ. Đá thạch anh trắng tiếp nhận, kích hoạt, lưu trữ và khuyếch đại năng lượng vũ trụ; kích thích các chức năng hoạt động của não và tăng cường mức độ tập trung; ứng dụng tuyệt vời cho sự trầm tư mặc tưởng, tạo ra trạng thái cân bằng cho tâm hồn.

Đá thạch anh trắng tinh thể

Con lắc được làm bằng thạch anh trắng có chất lượng tuyệt hảo áp dụng cho các nhà ngoại cảm, các chuyên gia cảm xạ học…

Đá thạch anh trắng hình chóp

Trong dòng họ đá thạch anh trắng xuất hiện 1 loại đá thạch anh có năng lượng cực mạnh rất quý hiếm. Đó là đá thạch anh Tóc. Còn gọi là Thạch anh Rutile, thạch anh titan..Đá thạch anh tóc là thạch anh trắng, bên trong có chứa các sợi tinh thể Titanium (TiO2) quý hiếm. Trên thế giới đá thạch anh tóc thiên nhiên được xem là vô cùng quý hiếm.

Đá thạch anh trắng chế tác thành hình tháp