Ngay sau khi bị “phát hiện”, ổ đá nhanh chóng bị cạy ra