Vòng tay cẩm thạch, thạch anh- mộtloại nữ trang của Từ Hy thái hậu

Vòng tay cẩm thạch, thạch anh- mộtloại nữ trang của Từ Hy thái hậu