Cửa phụ cũng cần được bố trí hợp lý tạo sự lưu thông khí tốt trong nhà