nên tạo khoảng nhìn thoáng đãng hay cửa sổ rộng để dưỡng thần và thư giãn hiệu quả